Karl Hansen
Frydenlundsgata 12
0169 Oslo
Telefon   : (+47) 92 28 73 19
E-post  : karl.hansen.mail@gmail.com